GMAT/ GRE

GMAT:

 

     Եթե դուք մտադիր եք արտասահմանում ստանալ մագիստրոսի կոչում հետևյալ մասնագիտական ուղղվածություններից որևէ մեկում` տնտեսագիտություն, ճարտարագիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ճարտարապետություն կամ MBA, ապա պետք է հանձնեք GMAT, քանի որ կան շատ համալսարաններ, որոնք պահանջում են GMAT-ի միավոր: GMAT-ի դասընթացները ՄՍ-ում կազմակերպվում են հասկանալի և արդյունավետ մեթոդներով: Այս դասընթացի նյութերը ներառում են նախապատրաստական վարժություններ, գործնական վարժություններ, լրացուցիչ տնային առաջադրանքներ, թեստեր:

 

            GMAT-ի քննությունը տևում է 3 ժամ, 30 րոպե (ընդհանուր չորս ժամ` ներառյալ երկու պաշտոնական ընդմիջումները)

 

 

 GRE:

 

     GRE-ին (The Graduate Record Examination) ստանդարտացված թեստային համակարգ է, որը մշակված է կրթական թեստավորման ծառայության կողմից:

 

       Ամբողջ աշխարհում տարբեր բուհերից և բիզնես դպրոցներից դիմորդները հանձնում են GRE թեստը: Դիմորդները ունեն տարբեր կրթական և մշակութային ծագում:

 

 

 

  • դասաժամեր` շաբաթական երեք անգամ, երկու ժամ տևողությամբ
  • տևողություն` 2-4 ամիս
  • փոքրաքանակ խմբեր (2-3), որըկապահովիանհատականմոտեցումյուրաքանչյուրուսանողինկատմամբ
  • ճկուն ժամանակացույց, մենք առաջարկում ենք առավոտյան, կեսօրյա և երեկոյան ժամերի դասեր, 
  • ամսավճար` 40000 դրամ

 

 

 

 

 

<p style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 51); font-size: medium; " mso-margin-top-alt:auto;text-align:center;margin-bottom:auto"="">Մեր նպատակասլաց դասավանդողները կօգնեն Ձեզ ստանալ բարձր միավոր