Մարքեթինգ

Մարքեթինգ

 

    Մարքեթինգի դասընթացի նպատակն է հետաքրքրություն և ցանկություն առաջացնել հաճախորդների շրջանում Ձեր ընկերության կողմից առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ` այդպիսով կազմակերպելով դրանց իրացումը: Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել կազմակերպություններում մարքեթինգի կարևորագույն դերը: Դասընթացը կներկայացնի մարքեթինգի առաջնային դրույթները և թե ինչպես կարելի է դրանք կիրառել Ձեր կազմակերպության գործունեությունը բարելավելու նպատակով:

 

 

 

 

 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

 

 

 • կիրառել հիմնական հասկացություններն ու դրույթները
 • հասկանալ մարքեթինգային տերմինները
 • զարգացնել մարքեթինգային վերլուծություններ կատարելու ունակությունները
 • հասկանալ մարքեթինգ միքս, գնային քաղաքականություն, գովազդ, վաճառքի խթանում և վաճառքի և մարքեթինգի միջև փոխհարաբերություններ:
 • զանազանել լավ և վատ մարքեթինգային գործունեությունը
 • ավելի էֆեկտիվ կերպով նպաստել Ձեր կազմակերպության մարքեթինգային գործունեությանը
 • կիրառել B2B մարքեթինգի հիմնական հասկացությունները
 • առանձնացնել Ձեր հաճախորդներին ըստ խմբերի և ուղորդել Ձեր կազմակերպությանը դեպի մարքեթինգային շուկա
 • հասկանալ, թե ինչպիսին են Ձեր թիրախային շուկան և հաճախորդերը
 • կիրառել փոխհարաբերությունների կառավարում Ձեր հաճախորդների հետ 
 • ստեղծել արժեքային համակարգ
 • իրականացնել արտադրանքի և ծառայությունների կառավարում
 • մշակել ինտեգրված մարքեթինգ միքս
 • ավելի էֆեկտիվ կերպով նպաստել Ձեր կազմակերպության մարքեթինգային գործունեությանը

 

 

 

 

 

Դասընթացը Ձեզ կօգնի ունենալ նորանոր բիզնես նվաճումներ