Ուսուցողական նյութեր

Ուսուցողական նյութեր

 
 
Այստեղ Դուք կարող եք գտնել ուսուցողական նյութեր (քերականական և լսողական վարժություններ, բառապաշարը ստուգող վարժություններ, ուղեցույցներ, թեստեր), որոնք կբարելավեն Ձեր լեզվական հմտությունները: 
 
 
 
Ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը
 
 
  • Ընդհանուր անգլերեն
  • Բիզնես անգլերեն
  • Իրավաբանական անգլերեն
  • Անգլերեն երեխաների համար
  • TOEFL iBT/PBT
  • IELTS
  • GMAT
  • GRE