Ուսանողների աջակցման կենտրոն


     ՄՍ ուսումնական կենտրոնը ուրախ է տեղեկացնելու, որ բացի տարբեր լեզուներով դասընթացներ, թրեյնինգներ կազմակերպելուց, կենտրոնն ունի նաև ուսանողների աջակցման կենտրոն: ՄՍ ուսանողների աջակցման կենտրոնն օգնում է ուսանողներին


  • Ճիշտ լրացնել ռեզյումեներ և մոտիվացիոն նամակներ
  • Նախապատրաստվել հարցազրույցների
  • Ձեռք բերել ճիշտ E-mail հաղորդակցման առաջնային հմտություններ
  • Գտնել լրացուցիչ նյութեր նրանց մասնագիտական ձեռքբերումների համար
  • Օգնել դպրոցական երեխաներին պատրաստվելու օտար լեզուների դպրոցական դասերին


Բոլոր վերոնշյալ ծառայությունները անվճար են ՄՍ-ի  ուսանողների  համար